Frans Andelhof werd op 23 maart 1853 geboren te Turnhout in het huis op de hoek van de Markt en de Otterstraat. Hij is vooral bekend als componist van Vlaamse liederen. In 1889 opende hij de "Vrije Vlaamsche Muziekschool". Frans Andelhof overleed te Turnhout op 25 december 1913. Over de muziekinstrumenten met de naam Franz Andelhof Turnhout heb ik nog niets kunnen vinden. Het lijkt aannemelijk dat het om dezelfde persoon gaat. De Langwill index of musical sind-instrument makers vermeld een advertentie van Andelhof in het Zft. für Instr. bau., 1881-85

Dit artikel in de Gazet van Turnhout geeft informatie over de muzikant en componist Frans Andelhof.